Borstverkleining

Inleiding :

Heeft u te zware of hangende borsten, vind u  uw borsten te groot in verhouding met de rest van je lichaam.
Storen uw borsten bij het sporten of heeft u nek of rug klachten door het gewicht van uw borsten.
Dan kan deze ingreep voor u oplossing bieden.
De ingreep kan op iedere leeftijd, op voorwaarde dat het volume van de borsten gedurende één jaar stabiel is gebleven.
 

Raadpleging :

Te zware borsten is een zeer persoonlijk probleem dat u zowel psychisch als fysisch kan belasten.
Erover kunnen praten met uw chirurg kan al een grote opluchting zijn.
Tijdens een persoonlijk contact zal de chirurg een aantal vragen stellen en zo u grondiger kunnen inlichten.
De chirurg zal eventueel metingen en/foto’s nemen.
Ze zal u tenslotte uitleggen hoe de ingreep wordt uitgevoerd en hoe de naverzorging verloopt.
Afhankelijk van uw leeftijd en uw gezondheid worden soms een aantal onderzoeken gepland.
Sommige houden verband met de ingreep, andere zijn van meer algemene aard.
Omwille van privacy reden staan er geen foto’s op deze website, de chirurg kan ze u wel laten zien tijdens de raadpleging.
Het is belangrijk dat u alles goed verstaat voor u een ingreep ondergaat.
 

Voorbereiding en tips vooraf :

Het is belangrijk om te weten dat afhankelijk van de techniek na de ingreep geen borstvoeding meer gegeven kan worden. Indien u nog een kinderwens heeft overweeg dan om de ingreep uit te stellen.
Bent u zwanger of laat uw gezondheid de heelkundige ingreep niet toe, stel dan de ingreep uit of bespreek een alternatieve mogelijkheid met uw plastische chirurg.
U maakt de chirurg duidelijk welke maat u graag had gehad, de borstomvang dient aangepast te zijn aan de afmetingen van de borstkas. Bespreek wat haalbaar is met uw chirurg.
Het is niet altijd mogelijk om aan de wensen van de patiënt te voldoen, soms zal de borst nog iets te groot zijn. Een tweede heelkundige ingreep is dan nodig. Meestal heeft die plaats na een zestal maanden.
Zwaarlijvigheid en roken beïnvloeden de wondgenezing. Probeer uw gewicht onder controle te houden en stop met roken. Hier is het aangewezen om vooraf te overleggen met uw huisarts.
U moet iedere ziekte en huidig behandeling aan uw chirurg mededelen. Vertel welke medicatie u neemt, kruiden en homeopathische middelen horen daarbij, want zij kunnen actieve bestanddelen bevatten.
U mag 6u voor de ingreep niet meer eten, drinken en roken.
Wij vragen u geen juwelen te dragen en ze op voorhand uit te doen.
Twee weken voor de ingreep mag u geen bloedverdunners gebruiken, geen aspirine,…
Opgepast sommige pijnmedicatie bevat acetylsalicylzuur.
Draag de dag van de ingreep kledij die men met knopjes langs voor kan sluiten.
 

De ingreep :

Voorzorgen :

de chirurg wordt bijgestaan door een professioneel team.
Tijdens de ingreep wordt u volledig gevolgd door een anesthesist die nauwlettend uw parameters zoals bloeddruk, hartritme, ademhaling,…volgt.
De hoogst mogelijke veiligheid wordt voor u gegarandeerd.

Soort verdoving :

De ingreep verloopt onder algemene verdoving.
U mag na drie tot vijf dagen naar huis.

De ingreep zelf :

Klier,huid en vetweefsel worden verwijdert. De borstklier wordt gehecht zodat er een stevige mooie borst ontstaat in de gewenste vorm.
Gelijktijdig met de verkleining wordt de borst ook gelift.
Ook de tepel wordt hogerop geplaatst en soms gelijktijdig en zo nodig verkleint.
Een borstverkleining kan niet zonder litteken, het litteken is verticaal soms een ankervormig litteken (horizontaal en verticaal). De littekens zijn rechtstreeks evenredig met de belangrijkheid van de verkleining. Ze zijn afhankelijk van de graad van doorhangen van de borsten.  Met de tijd vervaagt dit litteken wel. Behalve de littekens rond het tepelhof zijn de andere littekens verborgen in de natuurlijke huidplooien in staande positie.

Na de ingreep :

Meestal wordt een zuigdrainage (drains) gedurende 2 à 5 dagen ter plaatse gehouden om eventueel wondvocht te verwijderen. Het vermindert de spanning in de geopereerde streek. 
Deze drainage wordt verwijderd wanneer er minder dan 30 cc vocht wordt opgevangen in een tijdsbestek van 24 u.
U verlaat het ziekenhuis met een kleefverband op de wonde. U mag zich dan zo snel mogelijk een steun BH aanschaffen. Vaak is een sport BH de beste keuze. Draag deze BH in ieder geval tijdens de dag, s’nachts enkel wanneer dit uw comfort verbetert. 
Hechtingen worden na een 14-tal dagen verwijdert.
Pijnstilling is nodig gedurende de eerste dagen, dit is erg afhankelijk van persoon tot persoon.
Onmiddellijk na de ingreep zijn de littekens en de weefsels hard en licht drukpijnlijk.  
Dit verbetert snel in de loop van de volgende weken en maanden.
U mag douchen na een 10-tal dagen.
Sauna en zonnebaden zijn te vermijden gedurende zes weken.
De littekens dient u te beschermen tegen de zon gedurende 6 tot 12 maanden.
De duur van de werkonbekwaamheid is afhankelijk van uw beroep. Doorgaans is dit twee of drie weken.
Het sporten stelt u een 4 tal weken uit.
 

Risico’s en verwikkelingen :

Na zes weken kan beoordeeld worden of de littekens te rood en gezwollen worden. Dan kan een nabehandeling met siliconenpleisters van start gaan. Wanneer ze na een zestal maanden niet verdwijnen kan een laserbehandeling ze nog afvlakken.
Iedere chirurgische ingreep kan blauwe plekken geven of infecties, deze zijn zeldzaam.
In uiterst zeldzame gevallen kan er tepelnecrose optreden, maar als u het roken heeft gestopt loopt u al minder risico’s.
Wij nemen alle voorzorgen zodat u dit niet overkomt.
 

Resultaten :

U kan het uiteindelijke resultaat pas echt zien na zes maanden, dan behoud uw borst zijn vorm.